Wśród licznych polis oferowanych przez ubezpieczycieli, ubezpieczenie szkolne jest jednym z częściej kupowanych w ostatnich latach. Ubezpieczenie tego typu pozwala na zabezpieczenie zdrowia i życia dziecka – warto więc pomyśleć o jej kupnie.

Jak działa ubezpieczenie szkolne?

Ubezpieczenie szkolne to rozbudowana usługa, która pozwala chronić życie i zdrowie dziecka zarówno w szkole, jak i poza nią. Ubezpieczenie szkolne obejmuje czas, jaki dziecko spędza w szkole, podczas szkolnych wycieczek, ale też po wyjściu z niej – czas zabawy na podwórku, w domu. Ubezpieczenie chroni również podczas wakacji i wyjazdów letnich. Warto również wspomnieć, że nazwa tego ubezpieczenia może być dla niektórych myląca, gdyż ubezpieczenie szkolne może objąć dziecko tuż po urodzeniu. Ubezpieczenie szkolne dedykowane jest dla dzieci i młodzieży do 26. roku życia

Czy ubezpieczenie szkolne musimy kupić w szkole?

Zdecydowanie nie! Prawdą jest, że ubezpieczenie szkolne jest proponowane przez placówki oświatowe wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, jednak jego wykupienie nie jest obowiązkowe. Wielu rodziców nie sprawdza kwot gwarantowanych w umowie ubezpieczeniowej – a mogą być one niskie! Chcąc zapewnić dziecku jak najlepszą ochronę, koniecznie warto sprawdzić propozycje ubezpieczycieli i wybrać ubezpieczenie szkolne, które zapewni odpowiedni poziom ochrony finansowej. Warto również wiedzieć, że klasyczne ubezpieczenie szkolne może zostać rozszerzone o konkretne klauzule, dzięki którym dziecko będzie chronione w jeszcze lepszym stopniu. Rozszerzone ubezpieczenie to m.in. zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do nauki, zwrot kosztów rehabilitacji poniesionych wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz zwrot kosztów wypożyczenia lub zakupu środków specjalnych.

Comments are closed.

Pin It