Z potencjału faktoringu zdaje sobie sprawę rosnące grono przedsiębiorców. Nie wszyscy jednak są świadomi tego, że ta specjalistyczna usługa finansowa może mieć wiele twarzy. Jedną z nich jest faktoring odwrotny. Jakie są jego cechy?

Faktoring trzyma się mocno

Statystyki pokazują wzrost popularności faktoringu. Trend ten utrzymuje się nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Prosperity nie zatrzymała nawet recesja wywołana pandemią COVID-19. Wręcz przeciwnie. W obliczu spowolnienia, wielu przedsiębiorców zaczęło szukać rozwiązań, dzięki którym będą mogli utrzymać płynność finansową. Taki jest właśnie cel faktoringu.

W swojej klasycznej postaci, ta usługa finansowa jest adresowana do firm sprzedających produkty i usługi. Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, sprzedawca wystawia kupującemu fakturę z odroczonym terminem zapłaty. Dokument potwierdzający transakcję trafia też do faktora, czyli firmy faktoringowej, która, w ramach umowy faktoringowej, staje się nowym wierzycielem dla kupującego. Faktor w ciągu doby wypłaca sprzedawcy ok. 80-90% sumy, na którą opiewała sprzedaż. Resztę pieniędzy, po odliczeniu prowizji, przeleje sprzedawcy po tym, gdy kupujący ureguluje swoje zobowiązanie.

Anatomia faktoringu odwrotnego

W tym przypadku faktor udostępnia swoje środki kupującemu (płatnikowi), który w danym momencie nie posiada zasobów potrzebnych do uregulowania swojego zobowiązania. Kupujący przekazuje więc otrzymaną od sprzedawcy fakturę do firmy faktoringowej. Ta opłaca całość faktury, a płatnik reguluje swoje zobowiązanie, powiększone o prowizję za usługę, wobec faktora w ustalonym terminie.

Za pomocą tej usługi mogą być opłacane zarówno faktury przeterminowane, jak i te, których termin płatności dopiero nadejdzie. Płatnik korzystający z faktoringu odwrotnego zyskuje opinię wiarygodnego partnera w interesach. To ważny atut, który w przyszłości można wykorzystać w negocjacjach cenowych lub wnioskując o skonto.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Indos.pl – Faktoring odwrotny – Zapraszamy!

Comments are closed.

Pin It