W biznesie ważna jest zarówno kontrola wyników i efektów prowadzenia całej działalności gospodarczej, jak i mniej spektakularne – stałe sprawdzanie stanu i struktury wchodzącego w jego skład majątku.
Aby to zadanie nie nastręczało zbyt wielu trudności oraz nie pochłaniało nadmiaru czasu, środków i zasobów ludzkich, warto korzystać z nowoczesnych narzędzi opracowanych właśnie w takim celu.

CZAS NA INWENTARYZACJĘ

Jedną z form kontroli i podsumowania sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa jest bieżące lub ustawowo narzucone sporządzanie szczegółowego spisu z natury składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia na określony dzień, nazywane inwentaryzacją.

Inwentaryzacja polega na ustaleniu za pomocą spisu faktycznego stanu wszystkich rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych, jak też wyjaśnienie różnic pomiędzy stanem stwierdzonym podczas wykonania spisu faktycznego, a stanem wynikającym z ewidencji księgowej.

W związku z tym, że inwentaryzacja powinna być tak zorganizowana, by normalna działalność jednostki gospodarczej nie została przerwana, warto wdrożyć taki jej system, który maksymalnie usprawni tę obowiązkową czynność.

PROSTY PROGRAM DO INWENTARYZACJI

Jednym z takich nowoczesnych narzędzi ułatwiających tę czasami żmudną rachubę koniecznych składników majątku jest dostępny na rynku niezbędnik każdego przedsiębiorcy – prosty program do inwentaryzacji.Pozwala on na oszczędność czasu, odciążenie pracowników oraz eliminację niepotrzebnych pomyłek, których korekta generuje dodatkowy wysiłek i koszty.

Dzięki prostemu programowi do inwentaryzacji dużo łatwiejsze staje się między innymi: przeprowadzenie spisu z natury wszystkich składników majątkowych pozostających w dyspozycji jednostki gospodarczej, wycenienie wartości spisanych składników, porównanie danych ewidencyjnych niektórych składników z odpowiednimi dokumentami, np. stanem posiadanych gruntów, ustalenie i wyjaśnienie przyczyn ilościowych niedoborów i szkód.

PODSUMOWANIE ROKU

Zwłaszcza koniec roku pociąga za sobą obowiązek przeprowadzenia spisu z natury. Od rzetelności jego wykonania i prawidłowego zarchiwizowania w dużej mierze zależą procesy doskonalenia zarządzania majątkiem oraz kolejne procesy inwentaryzacyjne.

Prosty program do inwentaryzacji daje gwarancję należytego wykonania tej czynności, a tym samym decyduje o sprawnym funkcjonowaniu całego przedsiębiorstwa, zwiększając szanse na jego globalny sukces.

Więcej informacji znajdziesz na stronie prosty program do inwentaryzacji.

Comments are closed.

Pin It