Przedsiębiorstwa borykające się z utratą cash flow lub potrzebujące środków na zakupy i inwestycje mogą sięgnąć po pożyczkę dla firm. Jej nieodzowną częścią jest rata pożyczki, w której zwarty jest między innymi koszt uzyskania kapitału. Co powinniśmy wiedzieć o racie pożyczki?

Podwójna struktura raty

Rata za użyczenie kapitału jest podstawowym kosztem zobowiązania finansowego, który co miesiąc spłacamy instytucji udzielającej kapitału. Z tym terminem spotykamy się w przy kredycie, jak i różnego rodzaju pożyczkach. Dziś skupimy się na pożyczkach biznesowych. Należy pamiętać, że rata pożyczki składa się z dwóch pozycji: raty kapitałowej i odsetkowej. Pierwsza z nich jest fragmentem pożyczonej kwoty.

Z każdym miesiącem, a więc spłatą kolejnej raty, zmniejsza się nasze zobowiązanie względem pożyczkodawcy, a także wysokość odsetek (mniejszy kapitał oznacza niższe odsetki). Skoro o odsetkach mowa, to przejdźmy teraz do części odsetkowej. Jest to zysk firmy pożyczającej kapitał, a dla pożyczkobiorcy główna część kosztu związanego z możliwością skorzystania ze środków zewnętrznych.

Różne rodzaje rat pożyczki

Wiemy już o podwójnej budowie raty. Dla lepszego zrozumienia tego zagadnienia, warto jeszcze przytoczyć różne typy rat. Pierwszym z nich są raty równe, czyli o podobnej wysokości przez cały okres spłacania pożyczki. W początkowym etapie większy jest udział części odsetkowej. Wraz z upływem czasu i zmniejszającą się sumą kapitału do oddania, struktura raty zmienia się – rośnie część kapitałowa, a maleje odsetkowa. Nie zmienia się natomiast wysokość raty, która jest podobna przez cały okres spłaty.

To rozwiązanie jest często wybierane przez pożyczkobiorców, ponieważ zapewnia im przewidywalność wydatków podczas całego okresu spłacania. Alternatywą dla tego typu spłaty są raty malejące. W tym przypadku część kapitałowa jest rozłożona symetrycznie na wszystkie miesiące, z kolei część odsetkowa maleje (bo do spłaty pozostaje coraz mniej kapitału). Jeszcze innym rodzajem rozliczenia jest rata balonowa. Tutaj spłata całej części kapitałowej następuje na końcu okresu rozliczeniowego (w ostatniej racie). W poprzedzających miesiącach Klient spłaca jedynie część odsetkową, co wiąże dla niego z dużym wydatkiem na ostatnim etapie spłacania.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Indos.pl – Rata pożyczki dla firm – Zapraszamy!

Comments are closed.

Pin It