Dane statystyczne wskazują, że od kilku lat wzrasta liczba rozwodów. Osoby stojące przed trudną decyzją zaważającą na losie ich małżeństwa często obawiają się skomplikowanego procesu ciągnącego się długimi miesiącami lub nawet latami. Czy rozwód musi oznaczać wyniszczającą batalię z byłym już partnerem? Niekoniecznie. Wbrew pozorom znacznej części par udaje się szybko i polubownie zamknąć wspólny rozdział i rozpocząć życie w pojedynkę. 

Rozwód bez orzekania o winie

Każda osoba składająca do sądu pozew musi zdecydować o tym, czy wnioskuje o rozwód z orzekaniem czy bez orzekania o winie. Obarczenie winą za rozpad związku współmałżonka oznacza konieczność udowodnienia swojej racji. To z kolei wiąże się ze zbieraniem materiału dowodowego, przesłuchiwaniem świadków i kompletowaniem opinii biegłych. W tym przypadku na wydanie pomyślnego wyroku trzeba czekać nierzadko kilkanaście miesięcy. Postępowanie jest znacznie szybsze, jeśli współmałżonkowie rozstają się w stosunkowo dobrych relacjach i decydują się na rozwód bez orzekania o winie. Jeśli współmałżonkowie są zgodni w kluczowych sprawach, takich jak podział majątku, wysokość alimentów, sąd może wydać wyrok podczas jednego posiedzenia.

Terminowość

Na przebieg postępowania sądowego ogromny wpływ ma komunikacja z urzędami oraz rzetelność podczas składania dokumentacji. Nawet drobne opóźnienia, błędy w pismach czy wybrakowane dokumenty mogą znacząco opóźnić i utrudnić całą procedurę. Warto więc rzetelnie przygotować się do rozwodu pod kątem formalnym i dokładnie zapoznać się ze wszystkimi procedurami.

Przede wszystkim: dobry prawnik

Rozwód jest dużym obciążeniem psychicznym. Niełatwą sytuację jeszcze bardziej utrudnia konieczność sprostania wszystkim wymaganiom i konieczność dopełnienia wszystkich formalności. Nieocenioną pomocą w procesie rozwiązywania małżeństwa jest doświadczony prawnik. Specjalista specjalizujący się w prawie rodzinnym pomoże sporządzić pozew, skompletować wszystkie dokumenty, będzie pośrednikiem w kontaktach z urzędami, reprezentantem na sali sądowej oraz wsparciem psychicznym. Na stronie adwokat-katowice.info.pl znajdziesz więcej praktycznych informacji. 

Comments are closed.

Pin It